Všeobecné Obchodné Podmienky

Ochrana osobných údajov

Dodávateľ so súhlasom zákazníka zhromažďuje osobné údaje zákazníka, ktoré slúžia na rýchlejšiu komunikáciu, vybavenie objednávky a poskytovanie kvalitných služieb z našej strany a zaväzujeme sa k tomu, že údaje zákazníka nebudú bez jeho povolenia v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe, alebo použité na iné komerčné účely.

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka…). Aktualizáciu osobných údajov môže objednávateľ uskutočniť e-mailom, listovou zásielkou, alebo telefonicky.

 

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu: (predávajúci)

3D Gravirovanie s.r.o
Poštová 574/18
04001 Košice
IBAN:SK25 0900 0000 0051 7795 1509
IČO: 53 630 165
DIČ: 2121435602
Číslo živnostenského registra: 820-93604

Telefonný kontakt-0950720092

 

 

Firma nie je platcom DPH.

 1. Objednávateľ (kupujúci) v internetovom obchode www.gravirovaniefotiek.sk je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.
 2. Pri objednávaní ako fyzická osoba prosím uveďte Vaše meno, priezvisko, adresu doručenia tovaru, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte Vaše obchodné meno, IČO, DIČ a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.
 3. Uzavretie kúpnej zmluvy a dodacie podmienky

Všetky objednávky objednané v internetovom obchode www.gravirovaniefotiek.sk sú záväzné. Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s kúpno-predajnými podmienkami internetového obchodu www.gravirovaniefotiek.sk a súhlasí s nimi. Kupujúci je povinný uviesť správne registračné údaje, a to hlavne adresu doručenia. Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskôr aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol odoslaný – expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.). Kúpna zmluva vzniká pri prevzatí objednaného tovaru kupujúcim. Kupujúci je následne povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. Za dodanie tovaru považujeme jeho prevzatie. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou, alebo miesto písomnej či ústnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

Tovar zasielame Slovenskou poštou, alebo iným zazmluvneným prepravcom do 2 dní od doručenia platby na účet a taktiež do 2 dní pri potvrdení objednávky prostredníctvom dobierky, v oboch prípadoch však najneskôr do 7 dní.  V prípade nepredvídateľných okolností , ktoré si vyžaduje výroba objednaného tovaru, alebo jeho opätovné naskladnenie sa môže dodacia lehota predĺžiť. Pre túto skutočnosť si vyhradzujeme právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a zákazníka o tom okamžite informujeme prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky, alebo oznámime zákazníkovi predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, poprípade mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. V prípade, ak objednávateľ objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 20 kg, dohodnú sa  platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, nám dávate právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).

Ak nie je možné z akéhokoľvek dôvodu Vami objednaný tovar dodať, bezodkladne Vás ako kupujúceho o tejto skutočnosti informujeme prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. Do 14 dní je kupujúcemu refundovaná prípadná úhrada za tovar, ak platil predom na účet predávajúceho (ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení).

Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane objednávateľ spolu s tovarom.

 1. Cena tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb. Nie sme platcami DPH a všetky ceny, uvedené v katalógu priamo pri výrobku sú konečné. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je automaticky generovaná systémom a nájdete ju vždy pri príslušnej objednávke a v balíku.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci môže objednávku stornovať bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. Po tejto dobe sa začína objednávka spracovávať. Zrušenie objednávky je potrebné oznámiť telefonicky, alebo e-mailom. Obratom Vám bude zaslané potvrdenie o zrušení objednávky.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má zákazník do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru objednaný tovar vrátiť bez udania dôvodu. (toto ustanovenie zákona sa však nemá chápať ako zapožičanie tovaru). Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené na jeho účet v banke prevodom a to najneskôr do 15 dní od prijatia tovaru.

Poprosíme Vás oznámiť nám to listom. List nám musí byť doručený do 7 dní , aby bolo vrátenie tovaru podľa zákona právoplatné. Pri nedodržaní tohto termínu, nemáme povinnosť vrátenie tovaru akceptovať, avšak snažíme sa vyhovieť každému zákazníkovi. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, použitý a musí byť kompletný. Nedodržanie týchto podmienok môže vrátenie tovaru a refundáciu úhrady predĺžiť. Tovar zasielajte na adresu: 3D Gravirovanie s.r.o ,Poštová 574/18, 04001, Košice . Tovar doporučujeme poistiť a kvalitne zabaliť, nakoľko neručíme za prípadné poškodenie, alebo stratu. Neposielajte tovar na dobierku.

V prípade porušenia akejkoľvek časti týchto podmienok o vrátení tovaru, nebudeme akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude zaslaný späť na náklady kupujúceho. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka vráti ako nedoručená bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Budeme Vás kontaktovať telefonicky , alebo e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s Vašou objednávkou.Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa.

 1. Poštovné a balné
 • NAJLACNEJŠIA VARIANTA – DPD – platba vopred na účet – poštovné je stanovené podľa hmotnosti podľa sadzobníku slovenskej pošty . Platbu prosíme previesť na účet  5048771675/0900 v Slovenskej Sporiteľ  Variabilný symbol je číslo Vašej objednávky.
 • doručenie na Vašu adresu – platba vopred prevodom: 3,50€
 • doručenie na Vašu adresu – platba na dobierku: 4.50€                     
 1. Prevzatie tovaru
 2. a) Pred prevzatím zásielky z pošty (či od kuriéra) si balík riadne prekontrolujte. To znamená, že balík na mieste otvorte a skontrolujte obsah, či nie je poškodený, pretože Vám tovar nebude môcť byť neskôr REKLAMOVANÝ! Pošta, alebo kuriér preberie reklamáciu, ktorá je zistená výlučne na pošte. Ak zistíte škodu až doma, nebude Vám reklamácia uznaná, pretože reklamácie prepláca pošta, nie internetový obchod gravirovaniefotiek.sk
 3. b) Ak je viditeľné akékoľvek narušenie obalového materiálu, alebo ak je balík poškodený, podajte ihneď písomne reklamáciu s popisom poškodenia. Slovenská pošta, alebo kuriér Vám poskytnú tlačivo na to určené. Tento dokument je potrebné nechať potvrdiť prepravnou spoločnosť Ak je balík značne poškodený, prípadne máte podozrenie, že jeho obsah je porušený, balík na mieste otvorte a spíšte s príslušným pracovníkom prepravnej spoločnosti reklamáciu. Na reklamácie nahlásené po lehote 24 hod. od dodania nebude braný ohľad vzhľadom k podmienkam prepravných spoločností. Ak si nie ste istý, čo robiť v akomkoľvek prípade poškodenia tovaru, volajte-0950720092
 4. Reklamácie tovaru a záručné podmienky

viď v „Reklamačný poriadok“

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

 1. Výmena tovaru

Ak nebudete s tovarom spokojný, zašlite nám ho späť do 7 dní. Tovar bude vymenený na základe dohodnutých podmienok oboch strán. Tovar musí byť dodaný neporušený, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa. Výmena nie je reklamácia tovaru a naopak. Náklady na výmenu tovaru znáša kupujúci. Reklamácia sa týka poškodeného tovaru, alebo tovaru po uplynutí záručnej doby.Náklady na výmenu tovaru v rámci reklamácie znáša predávajúci.

 1. Zákony, legislatíva-odkazy na platné zákony:
 • Predaj tovaru prostredníctvom internetu sa riadi zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
 • Na zmluvy uzatvorené na diaľku na nákup tovaru formou zásielkového predaja sa vzťahuje zákon č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
 • Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
 • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 1. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.
 2. Ochrana osobných údajov

Dodávateľ so súhlasom zákazníka zhromažďuje osobné údaje zákazníka, ktoré slúžia na rýchlejšiu komunikáciu, vybavenie objednávky a poskytovanie kvalitných služieb z našej strany a zaväzujeme sa k tomu, že údaje zákazníka nebudú bez jeho povolenia v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe, alebo použité na iné komerčné účely. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka…). Aktualizáciu osobných údajov môže objednávateľ uskutočniť e-mailom, listovou zásielkou, alebo telefonicky.

 1. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 2. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí a akceptuje všetky vyššie uvedené obchodné podmienkami, ako aj  všetky ustanovenia, akými sú výška ceny, spôsob dopravy a výška poštovného.

Tieto podmienky platia po dobu vydania nových obchodných podmienok.

Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je dopravou poškodený. O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného predlžovania informovať dopravcu aj predávajúceho. Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nesie zodpovednosť prepravca.

V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom:

Zákazník je oprávnený uplatniť nárok na reklamáciu predávajúcemu písomne na adresu
3D Gravirovanie s.r.o ,Poštová 574/18, 04001, Košice alebo na e-mail info@gravirovaniefotiek.sk (do predmetu správy uveďte REKLAMÁCIA) a to bez zbytočného odkladu.
Popis reklamácie musí obsahovať označenie reklamovaného tovaru, dôvod reklamácie, termín nákupu, kontaktné údaje. Zákazník je povinný spolu s chybným výrobkom, predložiť faktúru a doklad o zaplatení. Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybný tovar, vrátane jeho príslušenstva.

O spôsobe vybavenia Vašej reklamácie Vás budeme informovať do 15 dní od jej doručenia.

Zákony, legislatíva-odkazy na platné zákony:

 • Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
 • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ochrana osobných údajov podľa GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje a ich ochrana

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

1.2. Predávajúci spracúvava osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostných programov a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.gravirovaniefotiek.sk alebo iným vhodným spôsobom.

1.3. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

1.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v  sekcii môj účet, ihneď po prihlásení.

1.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 1.1., 1.2. a 1.3. týchto podmienok.

1.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

1.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

1.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

 

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
 1.                       a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
 1.                       b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
 1.                       c) účel spracúvania osobných údajov,
 1.                       d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ
 1.                       e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

 • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
 • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 • pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 1.12. týchto Obchodných podmienok je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 1. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 1. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 1. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 1. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

 

1.9. Právo kupujúceho podľa bodu 1.8. bodu 5 a 6 týchto Obchodných podmienok možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

1.10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

1.11. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

1.12. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 1.19. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

 

1.13. Ak kupujúci uplatní svoje právo

písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku týchto Obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

1.14. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

1.15. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

1.16. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

1.17. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 1.8. bodu 1 až 3, 5 až 8 týchto Obchodných podmienok a ods. 1.10. až 1.12. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne.

1.18. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 1.8. bodu 4 týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

1.19. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 1.17. a 1.18. týchto Obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

1.20. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 1.9. týchto Obchodných podmienok predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

1.21. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 1.3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 

DPD SK s.r.o.

Sidlo: Trňanská 6, 960 01, Zvolen

IČ: 46 489 592
IČ DPH: SK 2023410301

IČO: 46 489 592 zapísaná v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, Vložka. č. 803/S

Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Ako kupujúci prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.gravirovaniefotiek.sk

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – vernostné programy

Ak kupujúci požiada o registráciu, resp. prejaví svoj súhlas so zaradením do vernostného programu, zároveň tým udelí súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v žiadostiach resp. v prihláškach do vernostných programov spoločnosťou 3D Gravirovanie s.r.o ,Poštová 574/18, 04001, Košice na účely vedenia vernostného programu. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám.

Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.gravirovaniefotiek.sk

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketing

Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa spoločnosťou 3D Gravirovanie s.r.o ,Poštová 574/18, 04001, Košice, IČO-53 630 165 na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.