3D Ježiš v svietniku

35.9547.90

3D Ježiš v svietniku predstavuje duchovný symbol, ktorý spojuje estetiku a hlboký význam. Tvar skla spolu s podrobnou podobizňou Ježiša Krista vytvára jedinečný vizuálny zážitok, ktorý okamžite pritiahne vašu pozornosť. Nie len to, tento svietnik z optického skla, ktorý nesie aj sentimentálny nápis „Pane, zmiluj sa…“, vám umožňuje vnímať duchovnú stránku života s pocitom harmónie a hĺbky.